Dagens åbningstider: Lukket

Gratis Wifi

Rygning tilladt

Privatlivspolitik

Denne databeskyttelsespolitik gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Y’s Café & Cocktailbar.

Y’s Café & Cocktailbar er dataansvarlig

Y’s Café & Cocktailbar er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Y’s Café & Cocktailbar kontaktoplysninger er:

Y’s v/Yvonne Kubach

CVR-nr: 16291374

Adresse: Nørre Voldgade 102, 1358 København K

Telefon: 33142044

Mail: yvonne.brian@vip.cybercity.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Y’s Café & Cocktailbar, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger Y’s Café Cocktailbar behandler

Hvad bruges oplysningerne til?

  • Kontaktoplysninger sendt gennem vores email yvonne.brian@vip.cybercity.dk bruges udelukkende til at kontakte brugeren
  • Data om brugerens adfærd på hjemmesiden bruges til at videreudvikle hjemmesiden og forbedre brugerens oplevelse.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Y’s Café & Cocktailbar behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

  • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)
  • Behandlingen er nødvendig for, at Y’s Café & Cocktailbar kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)

Videregivelse af personoplysninger

Y’s Café & Cocktailbar videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Y’s Café & Cocktailbar opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for Y’s Café & Cocktailbar at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Personoplysninger bliver slettet efter 5 antal år.

De oplysninger som Y’s Café & Cocktailbar skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Når Y’s Café & Cocktailbar behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder (Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]):

Ret til at tilbagetrække dit samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Y’s Café & Cocktailbar telefonisk eller pr. e-mail eller brev til Y’s Café & Cocktailbars adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som Y’s Café & Cocktailbar allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. Dog vil dine oplysninger blive slettet fra vores systemer.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Y’s Café & Cocktailbar behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Y’s Café & Cocktailbar har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til, at Y’s Café & Cocktailbar sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Y’s Café & Cocktailbar fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Y’s Café & Cocktailbar behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine Y’s Café & Cocktailbar fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.